Kościół św. Idziego

Kościół św. Idziego w Inowłodzu.

Zdjęcia klasyczne

Zdjęcia HDR