Kopalnia chalcedonitu


Złoże „Teofilów” jest jedynym udokumentowanym nagromadzeniem chalcedonitu w Polsce.
Kopalnia Inowłodz ul. Spalska 54