Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej

Data erygowania: 15 V 1431 r. (bp gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec)
Kościół drewniany wystawiony na miejscu poprzedniego w latach 1755–1756 z fundacji bpa włocławskiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego. W 1965 r. przedłużono nawę główną o 4 m, oszalowano ściany deskami, a w 1966 r. cały kościół odmalowano. Kościół jest orientowany, konstrukcji zrembowej, nawa prostokątna o węższym i niższym prezbiterium.
- od północy murowana zakrystia.
- dzwonnica wybudowana w XVIII w.
- dwa ołtarze boczne z rzeźbami aniołów; w lewym ołtarz MB Pocieszenia z przełomu XVIII i XIX w.;
- ambona rokokowa z poł. XVIII w.
- organy rokokowe,
- chrzcielnica barokowa z rzeźbą anioła z XVIII w.
- kielich barokowy z 1668 r.
Od 1998 r. trwają prace konserwatorskie kościoła.
Parafia Matki Bożej Różańcowej w Łaznowie – parafia rzymskokatolicka, znajdująca się w archidiecezji łódzkiej, w dekanacie koluszkowskim.
Według stanu na miesiąc luty 2017 liczba mieszkańców w parafii wynosiła 1760 osób. Widok z lotu ptaka. Zdjęcia lotnicze.