Rzeka Mroga

Bogdanka gm. Brzeziny
Źródła rzeki Mrogi znajdują się na wysokości 195 m n.p.m. w granicach wsi Gałkówek-Kolonia. Rzeka Mroga przepływa m.in. przez Bogdankę, Lisowice, Rogów,Dmosin, Kołacin, Walewice i Głowno. Mroga stanowi prawy dopływ rzeki Bzury. Długość rzeki Mrogi wynosi ok. 63 km a powierzchnia jej dorzecza ok. 530 km².