Zamek Królewski w Inowłodzu

Zamek Królewski w Inowłodzu – z XIV w. Zbudowany za życia i panowania Kazimierza Wielkiego znajduje się w dolinie rzeki Pilicy w m. Inowłódz w województwie łódzkim. Władysław Jagiełło sfinansował prace, polegające na powiększeniu jego powierzchni użytkowej i mieszkalnej. Jagiełło budował dla siebie, bowiem podczas swego 48-letniego panowania gościł w Inowłodzu co najmniej sześć razy.